لاک پشتهاي دريايي کیش

لاک پشتهاي دريايي کیش از ساليان بسيار دور و به واسطه امنيت و آرامشى كه بر سواحل زيباى جزيره كيش حاكم است انواع آبزيان و از جمله لاك پشت ها در آن آشيانه گزيده اند .لاک پشت نوک دار و لاک پشت سبز در خلیج فارس وجود دارد.  لاک پشت های دريايى در اولين حلقه چرخه اکوسيستم دريايي قرار دارند وجود این لاک پشت ها براي بقاي نسل بشر لازم است. اين جانوارن توازن زيست محيطي را بر عهده داشته و از بين رفتن آنان انسان را مواجه با فاجعه اي بزرگ و جبران ناپذير خواهد ساخت.اين موجودات در راسته اي همراه کروکوديل ها و مارمولک ها از مهره داران 200 ميليون سال پيش هستند و بيش از ديگر خزندگان پا به حيات گذاشته اند .لاک پشتها  ارتباط خود را با خشکي قطع نکرده و آنها براي تنفس به سطح آب میایند و در هنگام تخم گذاری برروی سواحل میایند. لاک پشت های دريايى  معمولا از گياهان دريايي، عروس هاي دريايي، اسفنج ها، لارو سخت پوستان و نرم تنان تغذيه ميکنند.لاک پشتهاي دريايي کیش یکی از جاذبه های گردشگری کیش است .که مسافران تور کیش می توانند لحظات خوبی را در آنجا سپری کنند.